Post reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Attach:
(Clear Attachment)
(more attachments)
Restrictions: 35 per post, maximum total size 3000KB, maximum individual size 500KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
E=???:
Who runs this web-site?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Edd Noman
« on: June 29, 2017, 08:55:34 AM »

We are not against talking about games here, but please use english
Posted by: SandyFlani
« on: June 29, 2017, 07:48:06 AM »

W poni?szym krótkim wpisie dowiesz si? jak w??czy? WH na botach. Komenda, któr? poznasz umo?liwi ci legaln? gr? na tzw. wallhack'u ze znajomymi czy te? na botach. Jest to ca?kowicie dozwolone, gdy? jest to tylko komenda, któr? mo?esz zabawi? si? na serwerze, który pozwala na u?ywanie komend sv_cheats. Najnowszy wallhack do cs go (w skrócie wh) stworzony przez niemieckich programistów (twórcy wielu ciekawych hacków do cs 1. sze?ciu teraz dost?pny dla cs go, posiadaj?cy rozbudowane mo?liwo?ci i co najwa?niejsze niewykrywalny podczas meczy turniejowych natomiast nie tylko. czit co chwila widnieje aktualizowany na bie??co przez co jest gwarantowana niewykrywalno??. czit jest updatowany 24/7 co gwarantuje jego nie wykrywalno??. link do pobrania wallhack'a. Ka?dy, kto mia? styczno?? z sieciowymi grami z kategorii FPS mia? dodatkowo styczno?? z u?ytkownikami robi?cymi nieuczciwie. Nie inaczej jest tak?e w bardzo popularnego tytu?u przypadku, jakim wydaje si? CS GO. Wszyscy w grach graj? uczciwie, i wyniki, jakie osi?gaj? owe skutek d?ugiego do?wiadczenia tudzie? treningów - to by?oby utopijny ?wiat ka?dego gracza. Jednak coraz cz??ciej niestety gracze korzystaj? z usprawnie? do gier. Jedn? z wi?kszych zmór popularnego tytu?u CS GO jest wh do cs go - czyli wallhack. Naj?wie?sza ods?ona tego cheata powsta?a na bazie dobrze znanego hacka z wersji 1. 6. Twórcy wallhacka do CS GO zapewniaj?, ?e jest on niewykrywalny podczas wojen turniejowych, a ponadto ma bardzo rozbudowane ustawienia. Pozwala na wykrycie nie tylko postaci przeciwników przez ?ciany, jednak równie? wy?wietla ich na radarze. Hack pozwala plus na wy?wietlanie dok?adnej wielko?ci hp przeciwników, wykrywanie teraz przez nich u?ywanej twierdzi, czy innych funkcji u?atwiaj?cych gr?. Mi?dzy innymi mo?na zgasi? efekt flash - czyli brak o?lepienia po afektu flasha.